Newsletter nieczytelny? Zobacz wersję WWW.
W dzisiejszym wydaniu: Rozliczając VAT jednostka budżetowa powinna zastosować techniczny zapis ujemny
NR 615 | 18 października 2012 r.

Gotowe rozwiązania prosto od RIO

Na pierwszy rzut oka ewidencja zdarzeń związanych z rozliczaniem VAT w JSFP nie powinna rodzić większych problemów. VAT nie został wymieniony w przepisach jako dochód, a rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości wskazuje, że do księgowania tego podatku służy konto 225 "Rozrachunki z budżetami".

W praktyce jednak powiązanie ewidencji księgowej dotyczącej VAT z budżetem, a co za tym idzie sprawozdawczością budżetową stanowi dla JSFP dość duży problem.

W dzisiejszym serwisie przedstawiamy schemat księgowania zdarzeń związanych z rozliczeniem VAT opracowany przez przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Karol Zawadzki

Pozdrawiam serdecznie
Karol Zawadzki
Karol Zawadzki
redaktor

PS

Przykład ewidencji zdarzeń w zakresie rozliczania VAT według zasad sugerowanych przez RIO znajdą Państwo w aktualnym numerze poradnika "Finanse Publiczne".

Publikacja przeznaczona jest dla osób rozliczających JSFP i zawiera:

  • odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników,
  • kompleksowe opracowania tematów z zakresu rachunkowości, klasyfikacji, sprawozdawczości budżetowej, podatków, finansów publicznych, płac i środków unijnych,
  • rozwiązania faktycznych problemów,
  • bieżące informacje o najnowszych zmianach w prawie.

Bezpłatny egzemplarz poradnika mogą Państwo zamówić na próbę wypełniając krótki formularz.

Porada dnia

Rozliczając VAT jednostka budżetowa powinna zastosować techniczny zapis ujemny

W celu prawidłowego rozliczenia VAT jednostka budżetowa powinna zastosować techniczny zapis ujemny na koncie 130 służący zmniejszeniu kwoty poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów. Dokonuje się tego na podstawie dokumentu polecenie księgowania - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie z 6 kwietnia 2011 r. (WI-44/1550/2011) wypowiedziała się w kwestii zasad rozliczania VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Jak twierdzą przedstawiciele Izby, zapisy operacji gospodarczych związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w księgach urzędu należy ujmować następująco:

Wystawienie faktury VAT dotyczącej sprzedaży opodatkowanej

Wn 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" - naliczona należność brutto

Ma 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" naliczona należność netto

Ma 225 "Rozrachunki z budżetami" (VAT należny)

Wpływ należności (kwota brutto zgodna z wyciągiem bankowym)

Wn 130 "Rachunek bieżący jednostki" (subkonto dochodów)

Ma 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Wpływ faktury VAT dotyczącej zakupów lub kosztów, zawierającej podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu od podatku należnego

Wn 225 "Rozrachunki z budżetami" (VAT naliczony),

Wn właściwe konto kosztów (401-409) lub konto 080,

Ma 201 "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" - wartość brutto (z VAT)

Zaplata za fakturę VAT dotycząca zakupów lub kosztów (kwota brutto zgodna z wyciągiem bankowym)

Wn 201 "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami"

Ma 130 "Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatków)

W przypadku, gdy VAT należy jest wyższy niż VAT naliczony i mamy przekazanie do urzędu skarbowego podatku VAT na podstawie wyciągu bankowego

Wn 225 "Rozrachunki z budżetami" (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT)

Ma 130 "Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki)

oraz dodatkowo na podstawie polecenia księgowania

Techniczny zapis ujemny służący zmniejszeniu kwoty poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów (w pełnej kwocie VAT należnego za dany miesiąc ze znakiem "minus")

Wn 130 "Rachunek bieżący jednostki" (subkonto dochodów)

Ma 130 "Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki)

W przypadku, gdy VAT naliczony jest wyższy niż VAT należny, a jednostka uzyskała zwrot podatku z urzędu skarbowego

Wpływ zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego na podstawie wyciągu bankowego (kwota zwrotu)

Wn 130 "Rachunek bieżący jednostek budżetowych" (subkonto dochodów)

Ma 225 "Rozrachunki z budżetami" (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT)

oraz dodatkowo na podstawie polecenia księgowania

Techniczny zapis ujemny służący zmniejszeniu kwoty poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów (w pełnej kwocie VAT naliczonego za dany miesiąc ze znakiem "minus")

Wn 130 "Rachunek bieżący jednostki" (subkonto dochodów)

Ma 130 "Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki).

Ujmowanie zdarzeń według tego schematu umożliwia również prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S oraz Rb-28S.

Zasady ich wypełniania, zgodnie z wytycznymi RIO znajdą Państwo w aktualnym numerze poradnika "Finanse Publiczne".

Bezpłatny egzemplarz poradnika mogą Państwo zamówić na próbę wypełniając krótki formularz.

Księgowania, Dokumentacja, Sprawozdania

  • Fundusze, rezerwy i wynik finansowy JSFP po nowelizacji z 2012 r.
  • Obowiązki pracodawców po wyroku TK dotyczącym "trzynastek"
  • VAT w JSFP. Księgowanie i sprawozdawczość
  • Zwalniamy pracownika z prawem do emerytury- jakie wypłacić odprawy?

O tym m.in. przeczytają Państwo w poradniku "Finanse Publiczne"

Przetestuj bezpłatnie

Nie chcesz już otrzymywać Newslettera, kliknij tutaj  |  Chcesz poznać inne nasze serwisy, kliknij tutaj

Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.