Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu za 2012 r. według nowych zasad Masz problem z wyświetlaniem newslettera?
Zobacz wersję online.
ELEKTRONICZNY SERWIS księgowego sektora finansów publicznych
www.serwisrb.pl 24 stycznia 2013 r.
 
Karol
Zawadzki

Po bilansie czas na RZiS

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, do końca marca 2013 r., muszą rozliczyć miniony rok przy użyciu nowych wzorów formularzy. To skutek ostatniej nowelizacji szczególnych zasad rachunkowości.

Wprowadziła ona zmiany m.in. w zakresie sposobu prezentowania informacji w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu.

Na co zwrócić uwagę sporządzając rachunek zysków i strat za 2012 r.? Zachęcam do zapoznania się z dzisiejszym serwisem.

Pozdrawiam serdecznie  
Karol Zawadzki  
Karol Zawadzki  
redaktor  

PS

Przykład wypełnionego rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu za 2012 r. na nowych wzorach znajdziesz w najnowszym numerze poradnika "Finanse Publiczne"

Możesz wypróbować go bezpłatnie wypełniając krótki formularz.

Sporządzasz sprawozdanie za 2012 r.?
Skorzystaj z gotowej instrukcji >>

Porada dnia
Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu za 2012 r. według nowych zasad
Sprawozdanie RZiS jest zestawieniem uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w danym okresie sprawozdawczym. Za jego pomocą, jednostki prezentują efekty wykorzystania majątku przedstawionego w bilansie.

Podobnie jak w przypadku bilansu, również i w sprawozdaniu RZiS nowelizacja szczególnych zasad rachunkowości wprowadziła zmiany porządkowe dotyczące numeracji oraz nazewnictwa poszczególnych rubryk.

Największą i najważniejszą jednak zmianą jest dodanie pod wzorem miejsca na wpisanie tzw. informacji uzupełniających.

  • Skąd wziąć dane niezbędne do wypełnienia tej części RZiS?
  • Czy "informacje uzupełniające" można pozostawić niewypełnione?

Dowiesz się tego z najnowszego numeru "Finansów Publicznych" - poradnika skierowanego dla przedstawicieli służb finansowo-księgowych JSFP.

Możesz wypróbować go bezpłatnie wypełniając krótki formularz.

Sporządzasz sprawozdanie za 2012 r.?
Skorzystaj z gotowej instrukcji >>

Księgowania, Dokumentacja, Sprawozdania
  • Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu za 2012 r. według nowych zasad
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. - prawo, naliczanie, ewidencja
  • Rozliczenie pracowników sektora publicznego za 2012 r.
  • Odpowiedzialność pracownicza księgowych jednostek sektora publicznego.

O tym m.in. przeczytasz poradniku "Finanse Publiczne"

Przetestuj bezpłatnie

Ten newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły taką wolę podając adres e-mail w formularzach znajdujących się w naszych serwisach internetowych i na stronach WWW.
Jeśli nie spodziewałeś się tej wiadomości (np. ktoś wpisał Twój adres e-mail bez Twojej wiedzy) lub nie chcesz otrzymywać takich informacji w przyszłości, możesz zrezygnować z subskrypcji klikając tutaj.
Możesz także odesłać e-maila z tematem "wypisz" na adres cok@wip.pl
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.