Przychód z tytułu otrzymania przez zleceniobiorcę nieodpłatnego świadczenia Zobacz na stronie WWW.
ZUS i Płace
ZUS i Płace 17 stycznia 2019 r.
ZUS i Płace

Prezent

Co wolno, a czego nie wolno na zwolnieniu lekarskim – wnioski z orzecznictwa

Pobierz

Ebook

ZUS i Płace

Drogi Czytelniku,

często zleceniodawcy, z własnej inicjatywy, finansują swym zleceniobiorcom koszty szkoleń, kursów, studiów, które rozwiną ich umiejętności oraz usprawnią proces realizowania przez nich zleceń.

W miesiącu, w którym zleceniodawca sfinansuje zleceniobiorcy koszty nauki, powinien wartość tego świadczenia dodać do wynagrodzenia za wykonanie zlecenia i od łącznej kwoty obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. Pobraną zaliczkę powinien przekazać w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrał - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania płatnika (tu: zleceniodawcy). Natomiast jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną - według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Ponadto w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik obowiązany jest złożyć w wymienionym urzędzie skarbowym deklarację PIT-4R. Natomiast w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym ciąży na nim obowiązek przesłania informacji PIT-11 zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (zleceniobiorcy). Podatnik - zleceniobiorca na podstawie tej informacji musi sporządzić zeznanie podatkowe. A czy przyznawane zleceniobiorcom świadczenia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych korzystają z wyłączenia składkowego?

Tematykę tę poruszamy w styczniowym wydaniu Przeglądu Płacowo – Kadrowego.

Sprawdź, pobierając bezpłatny egzemplarz Przeglądu Płacowo – Kadrowego

Krystyna Trojanowska
prawnik, redaktor prowadzący Przegląd Płacowo – Kadrowy

PS. Polecam skorzystanie z naszej półki z e-bookami.

Baner

Rozliczanie wynagrodzeń to niełatwe zadanie

ZUSZwłaszcza, gdy pracownik ma godziny nadliczbowe, pracuje w nocy, w niedzielę lub w święto, albo odbywa firmowy dyżur w domu.

Liczne porady, artykuły w Przeglądzie Płacowo- Kadrowym ułatwią Ci wypełnianie obowiązków płacowych!

Dzięki zawartym w nich podpowiedziom, wskazówkom i interpretacjom często zmieniających się przepisów, nie popełnisz błędów przy naliczaniu i wypłacie pensji pracowniczych.

Skorzystaj z niezbędnej wiedzy »

Czytaj więcej »

Cudzoziemiec pracował krócej niż wskazano w oświadczeniu – co robić?

Zawieramy umowy zlecenia z Ukraińcami na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. W oświadczeniu zapisano, że powinni oni pracować 168 godzin w miesiącu. Jeden z nich wyjechał na 2 tygodnie do rodziny na Ukrainę. Gdyby wrócił na czas zdążyłby wypracować odpowiednią ilość godzin, dlatego nie rozwiązywaliśmy z nim umowy zlecenia. Niestety okazało się, że nie będzie go ponad miesiąc – tzn. w jednym z miesięcy nie przepracuje ani 1 godziny. Czy nie będzie w związku z tym żadnych konsekwencji?

Niestety realizacja zlecenia przez mniejszą liczbę godzin, a tym bardziej nierealizowanie jej w danym miesiącu wcale, w razie np. kontroli z PIP, może skończyć się zarzutem zatrudniania obcokrajowca na innych warunkach niż wskazano to w oświadczeniu, a w efekcie zarzutem nielegalnego powierzania mu pracy.

Chcesz poznać odpowiedzi na inne realne problemy specjalistów firm zatrudniających cudzoziemców? Odbierz bezpłatny egzemplarz nowego czasopisma na rynku ,,Cudzoziemcy w firmie. Zatrudnianie i rozliczanie” i dowiedz się więcej!

Czytaj więcej »

Baner

Podnoszenie kwalifikacji przez zleceniobiorców

W opinii części specjalistów przychód z tytułu otrzymania przez zleceniobiorcę nieodpłatnego świadczenia, jakim jest bezpłatne szkolenie, w ogóle nie powstanie. Powołują się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13).

Zgodnie z tym orzeczeniem nieodpłatnymi świadczeniami są wyłącznie przysporzenia majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika. Dopiero wtedy po stronie zatrudnionego powstaje przychód, który podlega opodatkowaniu. Zdaniem Trybunału przychodem pracownika mogą być tylko świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie);
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i
  • przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich).

Co prawda wskazany wyrok dotyczył przychodów uzyskanych przez pracowników, jednak w drodze analogii, zdaniem niektórych ekspertów, znajduje również zastosowanie do przychodów osiągniętych przez zleceniobiorców. Jeżeli więc szkolenie sfinansowane zleceniobiorcy było związane ściśle z wykonaniem zlecenia i leżało w interesie zleceniodawcy, wówczas, nie spowoduje w ogóle powstania przychodu u zleceniobiorcy.

ZUS i Płace
Dowiedz się więcej z testowego, bezpłatnego numeru "Przegląd Płacowo – Kadrowy" »
ZUS i Płace

Baner

Szkolenia kadrowe i płacowe

Grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019 r.

25.01.2019 r., Katowice

11.02.2019 r., Poznań

22.02.2019 r., Wrocław

Akta osobowe na nowych zasadach oraz RODO w kadrach

24.01.2019 r., Warszawa

28.01.2019 r., Katowice

04.02.2019 r., Poznań

15.02.2019 r., Wrocław

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków - rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2019 r.

30.01.2019 r., Katowice

27.02.2019 r., Warszawa

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019 r.

22.01.2019 r., Wrocław

23.01.2019 r., Katowice

24.01.2019 r., Kraków

25.01.2019 r., Warszawa

Polecane dla Ciebie

Książka Książka
Sprawdź » Sprawdź »

Video

Zarządzaj swoim kontem:

ZUS i Płace ZUS i Płace ZUS i Płace ZUS i Płace
Moje dane Mała przerwa Moje elettery Moje
zainteresowania

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 

ZUS i Płace Wiarygodna
firma
ZUS i Płace Atest antyspamowy
ZUS i Płace Ochrona Twoich danych

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »