Niektóre jednostki muszą przygotować e-sprawozdanie Zobacz na stronie WWW.
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego 19 marca 2019 r.

Baner

Drogi Czytelniku!

Drogi Czytelniku!Trwa gorący okres związany ze sporządzaniem sprawozdań za ubiegły rok. Do naszej redakcji wpływa wiele pytań związanych z prawidłowym wywiązaniem się z obowiązków sprawozdawczych. W tym wydaniu sprawdzimy, czy jednostki budżetowe muszą sporządzić sprawozdanie finansowe w elektronicznej formie.

Polecam też Państwu najnowszy numer specjalny "Aktualności Rachunkowości Budżetowej" , w którym zamieściliśmy 26 przykładów, aby bez kłopotów wypłacić trzynastkę.

Masz pytania? Napisz do nas na: rozliczeniajednostek@wip.pl.


Sprawdź, o czym przeczytasz w kolejnych numerach:

Zachęcam do zamówienia bezpłatnego numeru »

pozdrawiam,
Sylwia Maliszewska
redaktor prowadząca

Wskazówki RIO, jak unikać błędów księgowych »

Nasi Czytelnicy nas docenili:

„Teraz pracuje mi się dużo prościej”.Księgowość
„Doskonała pomoc dla księgowych, które chcą się rozwijać”.
„Wyselekcjonowane informacje, dużo dobrych przykładów, wyjaśnienia i interpretacje”.

Doceń i Ty, sięgając po praktyczny przewodnik „Aktualności Rachunkowości Budżetowej”.

Zamów – na próbę, do wglądu i oceny. To nic nie kosztuje »

Czytaj więcej »

Baner

Czy jednostki budżetowe muszą sporządzić e-sprawozdanie?

Pytanie: Czy jednostka budżetowa (Ośrodek Pomocy Społecznej) musi składać sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji elektronicznej do JST podpisane podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany? Jeśli tak, to podpis składa kierownik jednostki, czy główny księgowy?

Odpowiedź: Jednostki budżetowe nie stosują na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) przepisów (w tym art. 45 ust 1f uor) mówiącego o elektronicznej formie sprawozdań.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach.

Sprawozdanie finansowe jednostki podpisują odpowiednio: kierownik jednostki i główny księgowy. Kierownicy jednostek, w tym jednostek obsługujących, przekazują sprawozdania finansowe odpowiednio jednostkom nadrzędnym, jednostkom, których kierownicy są dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia, albo zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następnego. Czyli tu z jednostki budżetowej sprawozdanie jest przekazywane do jednostki nadrzędnej albo do zarządu JST.

Obowiązek przekazania w formie dokumentu elektronicznego ciąży jedynie na kierownikach państwowych jednostek budżetowych.

Forma elektroniczna jest też wymagana dla sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego, bowiem zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w postaci dokumentu elektronicznego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych:

1) sprawozdania finansowe (o których mowa w § 28), w terminie do 30 kwietnia roku następnego;

2) skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 30 czerwca roku następnego.

Czyli pozostałe jednostki mogą przekazywać sprawozdania tradycyjnie.

Podstawa prawna:

  • § 23, 32, 34 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.),
  • art. 45 ust. 1f i 1g, art. 80 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

dr Katarzyna Trzpioła

specjalista prawa podatkowego i bilansowego, wykładowca i szkoleniowiec

Więcej praktycznych wyjaśnień znajdziesz w najnowszym numerze
"Aktualnościach Rachunkowości Budżetowej"

Czytaj więcej »

Czy wiesz wszystko o zmianach w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Czy wiesz wszystko o zmianach w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kontSprawdź, jakie zmiany wprowadziło Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W „Finansach Sektora Publicznego” omawiamy:

  • obowiązek sporządzania łącznego sprawozdania finansowego przez kierowników jednostek będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia;
  • czy będą obowiązywać te same zasady w zakresie dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, jak ma to miejsce przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego przez jednostkę nadrzędną.

Zdobądź pewność, że wiesz wszystko o zmianach w ww. rozporządzeniu.

Przetestuj bezpłatny numer »

Czytaj więcej »

Baner

Polecane dla Ciebie

Okładka Polityka
Sprawdź » Sprawdź »

Podpowiadamy, jak przygotować sprawozdanie Rb-28NWS za I kwartał 2019 roku »

Zarządzaj swoim kontem:

e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego
Moje dane Mała przerwa Moje elettery Moje
zainteresowania

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 

e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego Wiarygodna
firma
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego Atest antyspamowy
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego Ochrona
Twoich danych

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »