e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego

Sposób prezentacji danych operacji gospodarczych

Zobacz na stronie WWW »

e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego

e-Doradca Księgowych


Przygotowała

Dorota Strusiewicz-Kotela
Redaktor prowadząca „Rachunkowość jsfp”


 

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,

samorządowe jednostki budżetowe są zobowiązane do prezentowania swoich dochodów z zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ. W wydaniu poradnika „Rachunkowość jsfp” z czerwca 2019 roku nasz ekspert wyjaśnia, w jaki sposób wykazać w tym sprawozdaniu środki, które wpłynęły od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego, ale nie zostały jeszcze przekazane na konto jednostki samorządu terytorialnego.

W razie wątpliwości dotyczących konkretnych problemów księgowych zachęcam do zadawania pytań naszym specjalistom – na adres e-mail: serwisrb@wip.pl.

PS Ponadto w najnowszym numerze „Rachunkowości jsfp” piszemy .m.in. o:

Zamów TESTOWY numer >>

Czy wiesz w których kolumnach Rb-27ZZ wykazuje się dochody z zadań zleconych?
Ostatnio do naszej redakcji wpłynęło pytanie od ośrodka pomocy społecznej zobacz, jakiej odpowiedzi udzielił nasz ekspert.

Pytanie: Do ośrodka pomocy społecznej 29 marca 2019 r. po godzinie 15-ej wpłynęły środki od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 500 zł, których jednostka nie zdążyła przekazać w danym miesiącu na konto urzędu. Zostały one przekazane 4 kwietnia 2019 r. Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w rubryce „Dochody wykonane” wykazuje się kwotę 500 zł, zaś w dochodach przekazanych – 0zł?

Odpowiedź: Sposób prezentacji danych operacji gospodarczych związanych z dochodami uzyskanymi w wyniku realizacji zadań zleconych pochodzących z ewidencji księgowej jednostki został określony w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 załącznika nr 36 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej jednostka realizująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sporządza sprawozdanie jednostkowe, Rb-27ZZ, które zawiera wypełnione kolumny:

  • „Plan”, gdzie wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki realizującej zadanie;
  • „Należności”, gdzie wykazuje się salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;
  • „Dochody wykonane ogółem”, gdzie wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą;
  • „Dochody przekazane”, gdzie wykazuje się dochody przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu za IV kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych, z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

W odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone).

W nawiązaniu do tego jednostka wypełniła prawidłowo 2 kolumny w Rb-27ZZ, ale należy jeszcze zgodnie z instrukcją sprawozdania uzupełnić kolumnę dotyczącą salda końcowego w tym sprawozdaniu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.).

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

 

Zamów testowy numer "Rachunkowość jsfp" i dowiedz się więcej »

 

Zostań czytelnikiem pisma „Rachunkowość jsfp”, a zyskasz:

  • kompleksowe źródło wiedzy z zakresu: rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, podatków, kadr i płacZostań czytelnikiem pisma „Rachunkowość jsfp”, a zyskasz:
  • realną pomoc w swojej pracy: odpowiedzi na nurtujące czytelników pytania, przykłady księgowań i wypełnionych wzorów dokumentów
  • pewność, że swoje obowiązki wykonujesz poprawnie
  • dodatkowy czas na inne obowiązki!

Przetestuj nasze pismo za darmo, nic nie ryzykujesz! »

 
 
e-Doradca Księgowych

Wiarygodna
firma

e-Doradca Księgowych

Atest
antyspamowy

e-Doradca Księgowych

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »