Czas na wypłatę trzynastki. Przykłady, wskazówki ekspertów. Zobacz na stronie WWW.
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego 15 stycznia 2019 r.
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego

Baner

e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego

Drogi Czytelniku!

Drogi Czytelniku!Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku. W takim przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości. Jednak możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale świadczył pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wówczas osoba zatrudniona otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.
Sięgnij po najnowszy numer specjalny "Aktualności Rachunkowości Budżetowej" i skorzystaj z 26 przykładów, aby bez kłopotów wypłacić trzynastkę.

Masz pytania? Napisz do nas na: rozliczeniajednostek@wip.pl.

Zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu: Zamknięcie roku w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.
Zapisz się już dziś.


Sprawdź, o czym przeczytasz w kolejnych numerach:

Zachęcam do zamówienia bezpłatnego numeru »

pozdrawiam,
Sylwia Maliszewska
redaktor prowadząca

Już czas na sprawozdanie Rb-Z-PPP za IV kwartały 2018 roku »

Spokój w pracy i bezbłędne rozliczenia to marzenia każdej księgowej. Jeśli chcesz spełnimy je

KsięgowaSięgnij po „Aktualności Rachunkowości Budżetowej” dzięki czemu:

  • Koniec roku nigdy więcej nie będzie dla Ciebie koszmarem, ponieważ będziesz wiedzieć, jak dobrze wywiązać się z obowiązków na czas.
  • Kontrole nie będą już dla Ciebie stresujące, bo będziesz mieć pewność, że wszystkie swoje obowiązki wypełniłeś bezbłędnie.
  • Wcześniej niż inni poznasz zmieniające się przepisy ważne dla Twojej jednostki, przez co nie zaskoczy Cię żadna zmiana.

Przetestuj bezpłatny numer »

Czytaj więcej »

Wypłata trzynastki w praktyce

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, jest przewidziane dla części osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego. Świadczenie to nie ma charakteru powszechnego, ale dla tych grup, które wskazuje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, jest obligatoryjne.

Oznacza to, że pracownik, który na gruncie ustawy nabędzie prawo do tej nagrody, ma roszczenie o jej wypłatę. W tych jednostkach prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mają wszyscy pracownicy niezależnie od sposobu nawiązania umowy o pracę. Trzynastka przysługuje więc zarówno pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony, jak i na czas określony, na zastępstwo czy też pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy z Urzędem Pracy w ramach robót publicznych. Warunkiem jest wyłącznie spełnienie przesłanek dotyczących okresu przepracowanego i brak podstaw do wyłączenia.

Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku. W takim przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości. Jednak możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale świadczył pracę przez co najmniej 6 miesięcy, wówczas otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. Należy pamiętać, że na okres 6 miesięcy mogą składać się także umowy krótsze, nawet jeśli występuje między nimi przerwa, ale jeśli łączny okres ich trwania wynosi co najmniej 6 miesięcy, pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Są przypadki, w których nie będzie wymagane przepracowanie także okresu półrocznego, a dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane proporcjonalnie do okresu pracy w danym roku kalendarzowym.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego otrzymają pracownicy, którzy nie przepracowali okresu co najmniej 6 miesięcy, ale:

• są nauczycielami lub nauczycielami akademickimi i nawiązali stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły lub uczelni;

• zostali zatrudnieni do pracy sezonowej na podstawie umowy na sezon trwający nie krócej niż 3 miesiące;

• zostali zatrudnieni:

−    do pracy sezonowej na podstawie umowy na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,

−    w wyniku przeniesienia służbowego,

−    na podstawie powołania lub wyboru,

−    w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

−    w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją.


Przykład

Nauczyciel został zatrudniony od 1 września 2018 r. na czas nieokreślony. Od 1 października do 26 października 2018 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, ponieważ jego zatrudnienie nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły, nie jest więc wymagane przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Drugi nauczyciel został zatrudniony od 10 września 2018 r. na czas nieokreślony. Nie przepracował 6 miesięcy, a ponieważ zatrudnienie nie nastąpiło w zgodzie z organizacją pracy placówki, nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

 

Przykład

Pracownik został przeniesiony z gminnego ośrodka pomocy społecznej do urzędu gminy od 1 października 2018 r. w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcami na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. Pracownik ten od 2 listopada do 15 listopada przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jako pracownik zatrudniony w drodze przeniesienia służbowego nabędzie on prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., które zostanie pomniejszone o okres absencji chorobowej.

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym wydaniu
" w numerze specjalnym Aktualności Rachunkowości Budżetowej"

Czytaj więcej »

Baner

Jak księgować grzywnę i opłatę za koszty egzekucyjne »

Zajmujesz się finansami w sektorze publicznym? Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki Twojej pracy!

KsęgowaJeśli chcesz MIEĆ:

  • pewność, że działasz zgodnie z prawem
  • dodatkowy czas, bo swoje obowiązki wykonasz szybciej
  • komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa: żadna kontrola nie będzie Ci straszna

Skorzystaj z naszej oferty: miesięcznik „Finanse Sektora Publicznego”+ pakiet dodatkowych usług.

Dowiedz się więcej na temat czasopisma »

Czytaj więcej »

Polecane dla Ciebie

Książka Książka
Sprawdź » Sprawdź »

e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego
Przetestuj bezpłatnie "Aktualności Rachunkowości Budżetowej" »
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego

Zarządzaj swoim kontem:

e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego
Moje dane Mała przerwa Moje elettery Moje
zainteresowania

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 

e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego Wiarygodna
firma
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego Atest antyspamowy
e-Doradca Księgowych Sektora Publicznego Ochrona
Twoich danych

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »