E-serwis Oświatowy

Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników – projekt MEN

Zobacz na stronie WWW »

E-serwis Oświatowy

15/07/2019

 

WAKACYJNE WYDANIA SPECJALNE

UWAGA! NOWE PRZEPISY OD 1 WRZEŚNIA 2019 R.

 

Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze!

Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze!

Pod koniec czerwca i na początku lipca opublikowano wiele projektów nowych rozporządzeń. Zmiany omawiamy na łamach „Aktualności oświatowych”. Do zmian, które będą obowiązywać od 1 września 2019 r. zaliczają się nowości w Karcie Nauczyciela, a wśród nich m.in. nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, nowe zasady awansu zawodowego oraz przepisy przejściowe z tego zakresu i wiele innych. Projektowane zmiany dotyczą wielu obszarów funkcjonowania szkół. Zmiany mają obowiązywać już w nowym roku szkolnym. Omawiamy je w każdym kolejnym wydaniu „Aktualności oświatowych”.

W najnowszym 153 numerze „Aktualności oświatowych” znajdziesz m.in. takie tematy jak:

 • Zmiany w zakresie danych dziedzinowych w SIO
 • Kolejne nowości w Karcie Nauczyciela
 • Nowe przepisy dotyczące świadectw szkolnych
 • Programy i podręczniki na rok szkolny 2019/2020 – poradnik dyrektora
 • Zasady zakładania i prowadzenia arkuszy ocen – praktyczne przykłady

UWAGA! WRAZ Z NUMEREM PRÓBNYM OTRZYMASZ „WAKACYJNY PAKIET OŚWIATOWY”

ODBIERZ SWÓJ BEZPŁATNY NUMER „AKTUALNOŚCI OŚWIATOWYCH” WRAZ Z PREZENTEM

 
 

Certyfikowane szkolenia

 
 
 

WEBINARIA i RAPORTY OŚWIATOWE

Oświatowa lista kontrolna

Dyrektorze pobierz bezpłatnie "Oświatową listę kontrolną - Podsumowanie I kwartału" i podsumuj zadania z okresu styczeń-marzec!

 
 

Porada 1|Dane dziedzinowe w SIO – 4 z 12 planowanych zmian

Poznaj 4 zmiany jakie zakłada projekt rozporządzenia MEN z 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści upoważnienia ustawowego w Prawie oświatowym. W projekcie przewidziano następujące zmiany:

 1. zmiany terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (dotyczących powierzchni gruntów, obiektów budowlanych oraz pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej, jak również danych dziedzinowych ucznia obejmujących informacje o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego w szkole obwodowej);
 2. rozszerzenie zakresu danych dotyczących rodzajów opinii o opinie w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego lub osoby, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 3. doprecyzowanie zakresu danych dotyczących liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o dane, ilu z tych uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
 4. rozszerzenie zakresu danych o liczbę uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej według klas oraz uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie według klas i płci.

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W „AKTUALNOŚCIACH OSWIATOWYCH”. ZAMÓW BEZPŁATNY NUMER

Dowiedz się więcej »

 
 
 

Polecane dla Ciebie

Atlas efektywnego uczenia dla nauczycieli szkół podstawowych Rozwijanie umiejętności uczenia się
Zamów » Dowiedz się więcej »

 
 
 

Szkolenia dla Oświaty

Tematyka szkoleń:

Odpowiedzialność nauczyciela - konsekwencje i rodzaje naruszeń

19 Lipca 2019, Poznań

14 Sierpnia, Katowice

23 Sierpnia, Wrocław

Zmiany w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2019/2020

18 Lipca 2019, Wrocław

24 Lipca 2019, Katowice

2 Sierpnia 2019, Poznań

19 Sierpnia 2019, Warszawa

Kontrola monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych

28 Sierpnia 2019, Warszawa

30 Sierpnia 2019, Katowice

30 Września 2019, Poznań

Zadania i dokumentowanie pracy IODO w oświacie

28 Sierpnia 2019, Wrocław

30 Września 2019, Warszawa

 
 

Porada 2|Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników – projekt MEN

Sprawdź, jakie założenia zawarto w projekcie dotyczącym dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Przewidziane zostały następujące nowości:

 • wymóg, by podręcznik opracowany w wersji papierowej posiadał cyfrową wersję;
 • do wniosku należy dołączyć nośnik informatyczny z cyfrową wersją podręcznika;
 • dla cyfrowej wersji konieczne będzie określenie we wniosku opis środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznik;
 • w przypadku zamieszczania cyfrowej wersji podręcznika w Internecie wnioskodawca będzie musiał wskazać we wniosku informację o miejscu zamieszczenia i sposobie dostępu do tej wersji;
 • zmiany w zakresie oświadczeń składanych przez kandydatów na rzeczoznawców.

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W „AKTUALNOŚCIACH OSWIATOWYCH”. ZAMÓW BEZPŁATNY NUMER

Dowiedz się więcej »

 
 
 

Kompendium wiedzy dla dyrektorów placówek oświatowych

Dzisiaj każdy dyrektor szkoły ma przed sobą nie lada wyzwanie. Oprócz cyklicznych obowiązków musi reagować na liczne zmiany w prawie oświatowym oraz prowadzić dokumentację zgodnie z nowymi przepisami. Do tego wszystkiego musi jeszcze być dobrym menedżerem. Pewnie, jak każdy, często masz wątpliwości i pytania. Rozwiej je.

Kompleksowe rozwiązanie dla dyrektorów szkół w dobie reformy to magazyn „Aktualności oświatowe” »

Z magazynem „Aktualności oświatowe” dyrektor otrzyma:

 • Komentarze do zmian w prawie oświatowym.
 • Porady ekspertów i omówienia gorących oświatowych tematów.
 • Aktualne wzory i przykłady dokumentów.
 • Możliwość indywidualnego zadawania pytań ekspertom.

Wraz z numerami specjalnymi „Aktualności oświatowych” Czytelnik otrzyma:

 • CD ze wzorami dokumentów.
 • Plakat z serii „Teczka menedżera”.

POBIERZ BEZPŁATNIE "Aktualności Oświatowe" z 46 wzorami dokumentów dla Dyrektora na CD »

 
 
 

Zapisz się

 
 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
E-serwis Oświatowy

Wiarygodna
firma

E-serwis Oświatowy

Atest
antyspamowy

E-serwis Oświatowy

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »