E-serwis Oświatowy

Dokumentacja szkolna według nowych przepisów

Zobacz na stronie WWW »

E-serwis Oświatowy

16/09/2019

 

KALENDARIUM ZMIAN OD 1 WRZEŚNIA 2019 R.

 

Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze!

Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze!

Nowy rok szkolny to nowa dokumentacja. W najnowszym numerze "Aktualności oświatowych" przeczytasz jak prowadzić księgę uczniów w nowym roku szkolnym oraz jak bezbłędnie wypełniać świadectwa pracy w 2019 roku. We wrześniowo-październikowym numerze przeczytasz również jak zmienią się zasady prowadzenia dokumentacji. Zachęcamy do zadawania pytań naszym ekspertom (kontakt: nadzor@wip.pl).

W najbliższym 157 numerze „Aktualności oświatowych” przeczytasz m.in.:

 • Terminarz dyrektora: październik 2019
 • Co powinieneś wiedzieć o „dodatku na start”
 • Zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli od 1 września 2019 r. – pytania i odpowiedzi
 • Dokumentacja szkolna według nowych przepisów
 • Organizacja pracy rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

ODBIERZ SWÓJ BEZPŁATNY NUMER „AKTUALNOŚCI OŚWIATOWYCH” WRAZ Z PREZENTEM

 
 

WEBINARIA i RAPORTY OŚWIATOWE

VADEMECUM DYREKTORA i KADROWEGOPostępowanie dyscyplinarne - krok po kroku

Postępowanie dyscyplinarne procedury, wzory dokumentów, praktyczne porady

Problem z dyscypliną najczęściej dotyczy uchybień o charakterze porządkowym i jakości pracy, czego dowodem często są skargi ze strony uczniów i rodziców. Dzięki Vademecum dowiesz się kiedy zastosować wobec pracowników karę porządkową, a kiedy dyscyplinarną wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów.

Pobierz bezpłatnie »

 
 

Porada 1|Jakie dokumenty można prowadzić w formie elektronicznej

W § 21 ust. 1 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. określono, którą dokumentację można prowadzić elektronicznie. W przepisie tym wskazano:

 • dziennik zajęć przedszkola,
 • dziennik lekcyjny, dziennik zajęć świetlicy, dziennik zajęć wychowawczych - w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dzienniki innych zajęć, niż zajęcia wpisywane wymienionych wcześniej dzienników, dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennik indywidualnego nauczania / dziennik indywidualnych zajęć dla dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • dziennik zajęć prowadzonych przez specjalistę – psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista,
 • dziennik zajęć stałych / dziennik zajęć okresowych lub okazjonalnych w placówkach wychowania pozaszkolnego.

W katalogu tym nie wskazano natomiast księgi uczniów. Nie jest więc dopuszczalna rezygnacja z formy pisemnej. Nie oznacza to jednak, że nie możemy ograniczyć się do wydruków z ksiąg elektronicznych.

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W 157 NUMERZE „AKTUALNOŚCI OŚWIATOWYCH”

Dowiedz się więcej »

 
 
 

Sonda oświatowa

 
 
 

Polecane dla Ciebie

Kalendarz Oświatowy 2019/2020

Terminarz kadrowo-płacowy dla pracowników oświaty 2019/2020

Zamów » Dowiedz się więcej »

 
 

Porada 2|Jakie zapisy powinny znaleźć się w księdze uczniów

Szkoła dla dzieci i młodzieży ma obowiązek prowadzenia księgi uczniów. Do księgi uczniów wpisuje się:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia,
 • imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto.

W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia przez uczniów nauki w danej szkole (§ 4 ust. 1-3 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r.).

Przepisy nie regulują kwestii prowadzenia odrębnych ksiąg uczniów dla uczniów klas starego typu. Wręcz przeciwnie, należy trzymać się regułyjedna szkoła, jedna księga uczniów. W związku z powyższym nie ma potrzeby zakładania odrębnych ksiąg dla uczniów absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

Zakładając nową księgę dla wskazanych uczniów, należy rozpocząć numerację od liczby 1.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.). Jednak zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku. Również obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 2 Prawa oświatowego). Właśnie to przesądza o konieczności wpisania 1 września do księgi uczniów, chyba że dziecko zostało przyjęte do szkoły w trakcie roku szkolnego.

Dniem ukończenia szkoły jest dla ucznia dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o ile uczeń kończy szkołę w terminie, bez poprawek i terminów dodatkowych np. egzaminów klasyfikacyjnych. Zatem data ukończenia szkoły powinna być zbieżna z datą wydania świadectwa ukończenia szkoły.

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W 157 NUMERZE „AKTUALNOŚCI OŚWIATOWYCH”. ZAMÓW BEZPŁATNY NUMER

Dowiedz się więcej »

 
 
 

Szkolenia dla Oświaty

Tematyka szkoleń:

Informacja publiczna w szkole

17 Września 2019, Warszawa

Kontrola monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych

30 Września 2019, Poznań

Zadania i dokumentowanie pracy IODO w oświacie

30 Września 2019, Warszawa

 
 
 

Smart Business English - pobierz e-booki »

 
 

Kompendium wiedzy dla dyrektorów placówek oświatowych

Dzisiaj każdy dyrektor szkoły ma przed sobą nie lada wyzwanie. Oprócz cyklicznych obowiązków musi reagować na liczne zmiany w prawie oświatowym oraz prowadzić dokumentację zgodnie z nowymi przepisami. Do tego wszystkiego musi jeszcze być dobrym menedżerem. Pewnie, jak każdy, często masz wątpliwości i pytania. Rozwiej je.

Kompleksowe rozwiązanie dla dyrektorów szkół w dobie reformy to magazyn „Aktualności oświatowe” »

Z magazynem „Aktualności oświatowe” dyrektor otrzyma:

 • Komentarze do zmian w prawie oświatowym.
 • Porady ekspertów i omówienia gorących oświatowych tematów.
 • Aktualne wzory i przykłady dokumentów.
 • Możliwość indywidualnego zadawania pytań ekspertom.

Wraz z numerami specjalnymi „Aktualności oświatowych” Czytelnik otrzyma:

 • CD ze wzorami dokumentów.
 • Plakat z serii „Teczka menedżera”.

POBIERZ BEZPŁATNIE "Aktualności Oświatowe" z 46 wzorami dokumentów dla Dyrektora na CD »

 
 
 

Zapisz się

 
 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
E-serwis Oświatowy

Wiarygodna
firma

E-serwis Oświatowy

Atest
antyspamowy

E-serwis Oświatowy

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »