Zasady przyznawania doraźnych zastępstw Zobacz na stronie WWW.
E-serwis oświatowy  
E-serwis oświatowy
   18 lutego 2019 r.   

Drogi Czytelniku!

Drogi Czytelniku!Czy wiesz ile zastępstw doraźnych w tygodniu może mieć nauczyciel i kiedy pracownikowi należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie?

Karta Nauczyciela nie określa maksymalnej liczby przydzielanych godzin doraźnych zastępstw nauczycielowi w tygodniu, tak jak jest to w przypadku godzin ponadwymiarowych. Oznacza to, że nauczyciel może realizować dowolną ilość takich godzin w tygodniu.

Jednocześnie jednak dyrektor przydzielając nauczycielowi godziny doraźnych zastępstw musi mieć na uwadze, iż każdemu pracownikowi przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę? Sprawdź»

Sprawdź, kiedy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

ODBIERZ BEZPŁATNIE „AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE” nr 145 Z PREZENTEM »

Życzę przyjemnej i owocnej lektury!

Katarzyna Giruć
redaktor prowadząca "Aktualności oświatowe"

WEBINARIA i RAPORTY OŚWIATOWE

Pobierz bezpłatnie

POBIERZ BEZPŁATNIE »

RAPORT SPECJALNY: 57 zmian w oświacie od 2019 roku

Co znajdziesz w raporcie?

13 nowości w Karcie Nauczyciela

20 zmian w Kodeksie Pracy

9 reform w Ustawie o systemie oświaty

17 nowinek w Ustawie – Prawo oświatowe

Porada 1 |Zasady korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Pracownik może skorzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia.

Nauczycielka przyjęła na wychowanie wnuka. Od maja 2018 r. sprawowała opiekę tymczasową, a w sierpniu 2018 r. otrzymała decyzję sądu o przyjęciu na wychowanie dziecka w wieku 4 lat, jako rodzina zastępcza.

Pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, przysługuje prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka - nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia.

Urlop rozpoczyna się w dniu wskazanym przez pracownika we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu przyjęcia dziecka na wychowanie. Nie ma przeciwskazań aby była to data późniejsza. Data przyjęcia dziecka na wychowanie wskazana jest w oświadczeniu, które stanowi załącznik do wniosku o urlop.

Więcej na temat urlopu macierzyńskiego w „Aktualnościach oświatowych”. ZAMÓW BEZPŁATNY NUMER

Dowiedz się więcej »

Publikacje wybrane dla Ciebie

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2019 r. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole
Sprawdź » Zamów »

Porada 2 | Zasady przyznawania doraźnych zastępstw

Sprawdź, ile zastępstw doraźnych w tygodniu może mieć nauczyciel oraz kiedy pracownikowi należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie.

Godzina doraźnego zastępstwa to godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowana przez nauczyciela powyżej tygodniowego obowiązkowego pensum w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Godziny doraźnych zastępstw przydziela się nauczycielowi w razie nagłej potrzeby spowodowanej nieobecnością nauczyciela w celu zapewnienia realizacji zadań szkoły (placówki oświatowej), czyli ramowego planu nauczania lub wyłącznie dla zapewnienia opieki uczniom w czasie lekcji.

Jeśli zatem nauczycielowi przydzielono godziny zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych w związku nieobecnością innego nauczyciela oraz ponad przydzielone mu godziny (pensum oraz ew. godziny ponadwymiarowe) to nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw).

Maksymalna liczba przydzielanych godzin doraźnych zastępstw nauczycielowi w tygodniu nie została określona w Karcie Nauczyciela tak, jak godzin ponadwymiarowych, co oznacza, że nauczyciel może realizować dowolną ilość takich godzin w tygodniu.

Przepisy oświatowe nie przewidują maksymalnej normy dziennej czasu pracy nauczyciela, ale ogólnie przyjmuje się, iż jest to 8 godzin (40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy przy pięciodniowym tygodniu pracy). W ramach tych godzin nauczyciel realizuje obowiązkowe zajęcia oraz inne ww. zadania (w tym zadania statutowe zlecone przez dyrektora lub związane z doskonaleniem zawodowym). Jednocześnie dyrektor przydzielając nauczycielowi godziny doraźnych zastępstw musi mieć na uwadze, iż każdemu pracownikowi przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Więcej na temat doraźnych zastępstw i godzin ponadwymiarowych w „Aktualnościach oświatowych”. ZAMÓW BEZPŁATNY NUMER

Dowiedz się więcej »

Szkolenia Oświata

Kompendium wiedzy dla dyrektorów placówek oświatowych

Dzisiaj każdy dyrektor szkoły ma przed sobą nie lada wyzwanie. Oprócz cyklicznych obowiązków musi reagować na liczne zmiany w prawie oświatowym oraz prowadzić dokumentację zgodnie z nowymi przepisami. Do tego wszystkiego musi jeszcze być dobrym menedżerem. Pewnie, jak każdy, często masz wątpliwości i pytania. Rozwiej je.

Kompleksowe rozwiązanie dla dyrektorów szkół w dobie reformy to magazyn „Aktualności oświatowe” »

Z magazynem „Aktualności oświatowe” dyrektor otrzyma:

  • Komentarze do zmian w prawie oświatowym.
  • Porady ekspertów i omówienia gorących oświatowych tematów.
  • Aktualne wzory i przykłady dokumentów.
  • Możliwość indywidualnego zadawania pytań ekspertom.

POBIERZ BEZPŁATNIE "Aktualności Oświatowe" z 46 wzorami dokumentów dla Dyrektora na CD »

Zapisz się

Zarządzaj swoim kontem:

E-serwis oświatowy E-serwis oświatowy E-serwis oświatowy E-serwis oświatowy
Moje dane Mała przerwa Moje elettery Moje
zainteresowania

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 

E-serwis oświatowyWiarygodna
firma
E-serwis oświatowyAtest antyspamowy
E-serwis oświatowyOchrona
Twoich danych

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »