Szkolenia bhp pod lupą inspektorów pracy Zobacz na stronie WWW.
Doradca BHP
  16 stycznia 2019 r.
{{IF "((prod_sh NOT_DEFINED) LOGIC_OR (prod_sh STRING_EQ 'N'))"}} {{ENDIF}} {{IF "((prod_sh IS_DEFINED) LOGIC_AND (prod_sh STRING_EQ 'T'))"}} {{ENDIF}}

Szanowny Czytelniku!

Marek Kalman

W tym miesiącu specjalnie na prośbę Czytelnika przygotowaliśmy instruktaż stanowiskowy blacharza samochodowego. Pracownik ten jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ze względu na swoją specyfikę praca blacharza samochodowego jest obwarowana wieloma wymaganiami związanymi z bezpieczeństwem.

W trakcie instruktażu stanowiskowego warto położyć duży nacisk na obowiązujące zasady bhp – pozwoli to ukształtować dobre nawyki, które będą procentowały w dalszej pracy. Odpowiednio zrealizowany instruktaż stanowiskowy wskazuje nie tylko zagrożenia, ale przede wszystkim sposoby ich unikania, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy.

W styczniowym numerze miesięcznika „Praktyczne szkolenia BHP” przedstawiamy zagadnienia, jakie należy omówić podczas szkolenia wstępnego bhp.

Jednocześnie zachęcam do kontaktu z redakcją i przesyłania propozycji tematów do opracowania.

Zachęcam do lektury.
Marek Kalman,
redaktor naczelny


PS Jeśli chcesz mieć pewność dokładnego i właściwego przeprowadzenia oceny ryzyka z uwzględnieniem wszystkich zagrożeń, a nie zawsze masz czas, by godzinami analizować dokumentację bhp, rozporządzenia, Polskie Normy, to polecam Ci naszą najnowszą publikację dla specjalistów ds. bhp » Sprawdź szczegóły.

  W styczniowym numerze miesięcznika "Praktyczne szkolenia BHP":  

KALENDARIUM
Nowe obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bhp
Nowa regulacja dotycząca urządzeń transportu bliskiego
Wzrasta liczba wypadków przy pracy wśród pracowników z Ukrainy

ODPOWIEDZI NA LISTY CZYTELNIKÓW
Czy aplikant powinien odbyć w urzędzie instruktaż ogólny bhp
Czy pracodawcy w firmach administracyjno-biurowych będą zwolnieni ze szkoleń okresowych
Ile instruktaży stanowiskowych należy przeprowadzić pracownikowi obsługującemu kilka maszyn
Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w chwili czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy
Jak przeprowadzić szkolenie bhp w przypadku prywatnego powierzenia pracy
Czy osoba zatrudniona jako kierownik i jednocześnie pracownik robotniczy wymaga podwójnego szkolenia

TEMAT NUMERU
Jak w praktyce odwołać się od nakazu inspektora pracy

SZKOLENIE WSTĘPNE STANOWISKOWE
Instruktaż stanowiskowy blacharza samochodowego

ORZECZNICTWO SĄDOWE
Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie ryzyka
Nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego może sporo kosztować pracodawcę

OGÓLNIE O BHP
Bezpieczeństwo pracowników – wymagania dla środków ochrony indywidualnej

Praktyczne szkolenia BHP

  PORADA DNIA  

Jak wyznaczyć termin następnego szkolenia okresowego

Jak należy interpretować zapis w § 15 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego: „Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu (…), na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku”? Jeżeli pracownik odbył szkolenie 4 stycznia 2018 r., to kolejne szkolenie bhp musi przejść do 3 stycznia 2019 r. czy może je ukończyć np. w lutym lub marcu, ewentualnie do końca 2019 roku?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia szkoleń bhp reguluje rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Termin następnego szkolenia okresowego powinien być liczony od dnia, w którym odbył się egzamin sprawdzający przyswojenie przez pracownika wiedzy określonej programem szkolenia, ponieważ dopiero pozytywny wynik egzaminu decyduje, że pracownik może zostać dopuszczony do pracy na stanowisku.

Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia „nie rzadziej niż raz w roku”. Przepis rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że okres między szkoleniami bhp dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, nie powinien być dłuższy niż 1 rok (12 miesięcy). W odniesieniu do rozpatrywanej sprawy, jeżeli pracownik przeszedł szkolenie 4 stycznia 2018 r., wówczas kolejne okresowe szkolenie bhp musi przejść do 3 stycznia 2019 r.

Organizowane przez pracodawcę szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Halina Góralska
główny specjalista ds. bhp,
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Aktualności BHP

Wybrane dla Ciebie

Ochrona ppoż w praktyce Maszyny – zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Sprawdź » Zamów »

Portal BHP to źródło informacji na temat zmian w przepisach prawa

Jak wiemy nieznajomość prawa szkodzi i niestety takim argumentem nie możemy usprawiedliwiać się przed organami nadzoru na warunki pracy. Z Portal BHPprzepisamizarówno pracodawcy, jak i pracownicy służby bhp muszą być na bieżąco. Mając to na uwadze na Portalu BHP w dziale Narzędzia stworzyliśmy bazę aktualnych i ujednoliconych aktów prawnych niezbędnych w codziennej pracy pracowników służby bhp. Znajdziesz tu aktualne treści rozporządzeń i ustaw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo w dziale Zmiany w prawie na bieżąco informujemy Cię od kiedy, w jakim zakresie i jakie przepisy ulegają zmianie.

Wszystkie najważniejsze aktualne przepisy bhp w jednym miejscu na Portalu BHP!

Dowiedz się więcej »

Doradca BHP
Jeśli chcesz profesjonalnie przedstawiać zawartą w szkoleniach problematykę - zamów »
Doradca BHP

Merytoryczna wiedza wprost na Twoją skrzynkę pocztową »

Zarządzaj swoim kontem:

Doradca BHP Doradca BHP Doradca BHP Doradca BHP
Moje dane Mała przerwa Moje elettery Moje
zainteresowania

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 

Doradca BHPWiarygodna
firma
Doradca BHPAtest antyspamowy
Doradca BHPOchrona
Twoich danych

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »