Doradca Podatki i Rachunkowość

Składanie i publikacja sprawozdań finansowych

Zobacz na stronie WWW »

Doradca Podatki i Rachunkowość

25 marca 2019 r.

Poznaj zmiany w przepisach dotyczących elektronicznego przekazywania ksiąg podatkowych »

 

 

Szanowny Czytelniku

Szanowny CzytelnikuW dzisiejszym wydaniu elettera poruszamy temat składania i publikacji sprawozdań finansowych. To jeden z wielu tematów, którego szczegółowe omówienie znajdziesz na łamach  pisma „Rachunkowość i Podatki dla Praktyków” . W marcowym wydaniu tego czasopisma prezentujemy również wiele zmian w przepisach, od już obowiązującej nowej właściwości organów podatkowych i wzorów formularzy, po planowaną w 2020 roku nową Ordynację Podatkową. Prezentowany w tym wydaniu temat numeru na pewno zainteresuje firmy zatrudniające lub zamierzające zatrudnić obywateli Ukrainy bądź Białorusi. Omawiamy w nim obowiązki podatkowe z tym związane. W komentarzach ekspertów przeczytasz o podatkowych aspektach połączenia spółki kapitałowej i osobowej oraz podziale zysków i wypłacie dywidendy w spółkach kapitałowych. Przy rozliczaniu dochodów za rok 2018 warto również zwrócić uwagę na wskazówki naszego eksperta dotyczące rozliczenia ulgi na nowe technologie. 

                                                                                                              Życzę miłej lektury!

Katarzyna Brzozowska

W numerze:

Już obowiązują zmiany dotyczące właściwości organów podatkowych >>

Chcesz zweryfikować wiarygodność kontrahenta? Pamiętaj o zastosowaniu nowego formularza NIP >>

Ordynacja 2020. Poznaj planowane zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące umorzenia  podatku  >>

Twoja firma zatrudnia cudzoziemca. Sprawdź, jakie masz obowiązki  podatkowe z tym związane >>

Połączenie spółki kapitałowej i osobowej. Poznaj podatkowe aspekty  takiego zdarzenia >>

Podział zysków. Zobacz, jak prawidłowo zaksięgować wypłatę dywidendy >>

Rozliczenie za rok 2018 r. Jak skorzystać z ulgi na nowe technologie  – przykłady księgowań  >>

Zaliczenie do kosztów podatkowych składki na ubezpieczenie samochodu osobowego >>

Mechanizm odwrotnego obciążenia przy sprzedaży samochodu na złom >>

Składki ZUS za członka rodziny zatrudnionego na umowę o pracę >>

Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku

Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku

Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku

Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku

 
 

Podatki

 

 

Uwolnij potencjał Twojej firmy. Postaw na optymalizacje

Ciągła walka o cięcie kosztów i wynik. Znasz to?Podatki

My pomożemy Ci wygospodarować dodatkowe fundusze dla firmy.

Poznaj gotowe rozwiązania i praktyczne komentarze

Wykorzystuj 100% potencjału swojej firmy. Zdobądź sprawdzone źródło informacji, które da Ci gwarancję dobrze podjętych decyzji.

Rachunkowość i podatki w praktyce” dostarczy Ci wskazówek dotyczących:

 • problemów podatkowych
 • prawidłowej ewidencji przychodów i kosztów
 • rachunkowości
 • prawa pracy i ZUS, a także
 • aktywnych druków deklaracji i pism

Przetestuj bezpłatny numer »

   Zobacz więcej »   
 

 
 

Zmieniły się zasady składania sprawozdań finansowych. Sprawdź je

Gdy sprawozdanie już zatwierdzone jednym z ostatnich obowiązków z nim związanych jest jego publikacja. Warto poznać zasady według których należy jej dokonywać w 2019 roku, ponieważ uległy one zmianie.

Obowiązki publikacyjne, jakie ciążą na kierowniku jednostki, można podzielić na dwie grupy:

 1. dotyczące wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe,
 2. dotyczące jednostek poddających obowiązkowo swoje sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Do pierwszej grupy zalicza się obowiązek złożenia sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 uor kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym:

 1. roczne sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowalnym lub profilem ePUAP przez wszystkie osoby wskazane w art. 52 ust. 2 uor,
 2. sprawozdanie biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu też w formie elektronicznej uzyskanej od firmy audytorskiej,
 3. odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty – w formie kopii, np. skanu. Nie ma wymogu sporządzania tego dokumentu w podstawowej postaci elektronicznej,
 4. w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie z art. 49 ust. 1 także sprawozdanie z działalności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub profilem ePUAP przez kierownika jednostki (wszystkich członków, jeśli np. zarząd jest wieloosobowy),
 5. w przypadku jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe w miejsce sprawozdania biegłego rewidenta składa się do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Dokumenty, które muszą być sporządzone w postaci elektronicznej, powinny być przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Złożenie tych dokumentów następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez ministra sprawiedliwości. Złożyć sprawozdanie finansowe może osoba, która jest wpisana w KRS jako upoważniona do reprezentowania podmiotu. Może być to członek zarządu, ale też prokurent. Ogłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator. Od 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z nowym brzmieniem art. 19e ust. 3 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i ministrowi sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a ustawy z 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669 i 2193) i art. 601 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193), jeśli w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj » »

 

 

„Koszty Podatkowe w Praktyce” to sprawdzone źródło informacji z zakresu podatków dochodowych, VAT i ustawy o rachunkowości!

Skorzystaj z gotowych rozwiązań problemów podatkowych! Poradnik podpowie Ci, jak:Podatki

 • wyliczać koszty uzyskania przychodu,
 • dokonywać rozliczeń zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • bezbłędnie prowadzić księgowość.

Zamów na próbę »

   Zobacz więcej »   
 

 

CZY MASZ JUŻ SWÓJ MAGAZYN "RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI DLA PRAKTYKÓW"?

Wszystko, co niezbędne do prowadzenia księgowości w firmie znajdziesz w jednym miejscu

Miesięcznik „Rachunkowość i Podatki dla Praktyków” to odpowiedź na potrzeby specjalistów takich jak Ty. Znajdziesz w nim:

 • konkretne omówienia problemów z zakresu rachunkowości, podatków, rozliczeń oraz ZUS i płac,
 • wzory pism, umów, skarg i wniosków, bez których ciężko prawidłowo wykonywać swoje obowiązki,
 • porady ekspertów, omawiających rzeczywiste problemy, z którymi spotykasz się na co dzień.

Skorzystaj z wiedzy specjalistów »

   Zobacz więcej »   
 

 

Dołącz do grona 41 237 osób, które zaczęło czerpać przyjemność z czasu wolnego po pracy!

Czas wolnyMasz dość napiętej atmosfery w swoim życiu?

 • Chcesz skończyć z przenoszeniem problemów z pracy do domu?
 • Marzysz o 2 godzinach dziennie dla siebie lub rodziny?

Skorzystaj z 5 prostych sposobów, które pozwolą Ci znaleźć balans życiowy pomiędzy pracą a domem.

Odbierz pierwszy, bezpłatny numer poradnika „Jak uprościć i ulepszyć swoje życie” i pozbądź się stresu »

   Zobacz więcej »   
 

 
 

Polecane dla Ciebie

Okładka Okładka
Sprawdź » Sprawdź »

Polecane dla CiebiePolecane dla CiebiePolecane dla CiebiePolecane dla Ciebie Polecane dla Ciebie Polecane dla Ciebie Polecane dla Ciebie

 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
Doradca Podatki i Rachunkowość

Wiarygodna
firma

Doradca Podatki i Rachunkowość

Atest
antyspamowy

Doradca Podatki i Rachunkowość

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »