Doradca Podatki i Rachunkowość

Jakie stanowisko prezentuje aktualnie fiskus?

Zobacz na stronie WWW »

Doradca Podatki i Rachunkowość

21 maja 2019 r.

 
 

Baner

 
 

Szanowny Czytelniku

Redaktor

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy robią co mogą, aby zachęcić klientów. Dają rabaty, udzielają premii czy zniżek. W biznesie B2C popularne są natomiast karty podarunkowe. Trzeba jednak pamiętać, że ich podatkowe rozliczanie uległo zmianie z dniem 1 stycznia 2019 r., kiedy to do ustawy o VAT zostały wprowadzone dodatkowe przepisy dotyczące rozliczania właśnie bonów na towary lub usługi. Ciekawy artykuł na ten temat znajdziesz w najnowszym numerze magazynu „Doradca VAT”.

Oprócz ciągłych zmian w przepisach, księgowi muszą również z uwagą śledzić orzecznictwo oraz zmieniające się interpretacje „starych” przepisów. Działanie „na pamięć” może bowiem oznaczać kosztowne – względnie pracochłonne – błędy. Przykładowo w ostatnim czasie pojawiły się interpretacje indywidualne, wskazujące na zmianę stanowiska resortu finansów w zakresie rozliczenia kosztów w czasie i konieczności powiązania ujęcia podatkowego z ujęciem bilansowym. Warto je znać, bo są korzystne dla podatników. Przeczytasz o tym w najnowszym numerze magazynu Koszty Podatkowe w Praktyce”.

Inną – niezwykle ważną kwestią są wciąż jeszcze sprawozdania finansowe. Otóż, gdy sprawozdanie jest już zatwierdzone, to jednym z ostatnich obowiązków z nim związanych jest jego publikacja. Warto poznać zasady według których należy jej dokonywać w 2019 roku, ponieważ uległy one zmianie. Tego, jak zrobić to poprawnie, dowiesz się m.in. z najnowszego numeru magazynu „Rachunkowość i Podatki dla Praktyków”.

Rafał Kuciński
prawnik, specjalista z zakresu VAT
redaktor naczelny magazynu „Doradca VAT”

Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku

Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny Czytelniku Szanowny CzytelnikuSzanowny CzytelnikuSzanowny Czytelniku

 

Poznaj zmiany wchodzące w życie już 1 czerwca 2019 r. »

 
 
 

W najnowszym magazynie „Doradca VAT” przeczytasz między innym:

Doradca Podatki i Rachunkowość

 • Mimo kar jak za zbrodnię – oszuści podatkowi wciąż działają
 • Fiskus może zablokować rachunek firmy nawet bez dowodów na nadużycie
 • Zobacz, jak zmieniły się zasady korzystania z ulgi na kasę
 • Dowiedz się, czy karta podarunkowa to bon SVP czy MVP

  Zamów już dziś najnowszy, bezpłatny numer poradnika "Doradca VAT"!
 
 

Pamiętaj, że ważna e-faktura musi zawierać ustawowe elementy

Podatnicy mają wątpliwości co do tego, czy skutecznym wydaniem nabywcy faktury VAT, jest także jej przesłanie w formie elektronicznej w formacie PDF, z wykorzystaniem i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Sprawdź, jakie stanowisko prezentują w tej sprawie organy podatkowe.

W niektórych branżach podatnicy przesyłają wystawioną fakturę (faktura elektroniczna w formacie PDF) z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mail podany przez nabywcę. Czy można uznać, że jest to wydanie faktury nabywcy, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT?

Jakie stanowisko prezentuje aktualnie fiskus?

Zdaniem organów skarbowych wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy.

Komentarz eksperta

Organ słusznie wskazał, że wysłanie nabywcy faktury VAT w formie elektronicznej, za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną faktur elektronicznych w formacie pliku PDF, na adres e-mail wskazany przez nabywcę (który uprzednio wyraził zgodę/żądanie na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną), stanowi wydanie faktury nabywcy w rozumieniu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy, przy czym przez fakturę rozumie się tutaj nie tylko dokument w formie papierowej, ale i w postaci elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie (art. 2 pkt 32 ustawy o VAT).

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze magazynu „Doradca VAT”.

   Zobacz więcej »   
 
 

Czy możliwa jest sprzedaż bez wydrukowania paragonu ze względu na awarię kasy? »

 
 
 

Baner

 
 

Uwaga: nowy rejestr podatników VAT będzie zawierał numery rachunków bankowych

Od września 2019 roku zacznie funkcjonować jedna baza resortu finansów, zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Jednocześnie płatności będzie trzeba realizować na wskazany w tej bazie rachunek bankowy. Poznaj szczegóły zmian.

Na początku kwietnia 2019 roku Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli m.in. PIT, CIT i Ordynację podatkową. Są to kolejne zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Zmiany w VAT od września 2019 roku

Nowela przewiduje, że szef KAS będzie prowadził – zamiast rejestru wykreślonych podatników, przywróconych i zarejestrowanych – jeden rejestr podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona

Będzie zatem możliwe sprawdzenie czy podmiot znajduje się w wykazie, w tym według stanu na dzień sprawdzenia – na ten dzień będą udostępniane następujące dane:

 1. firma (nazwa) lub imię i nazwisko;
 2. numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany.

Co również istotne planuje się, aby wyszukiwanie było możliwe nie tylko według NIP, ale również po fragmencie nazwy firmy. Tym samym ustawodawca chce wprowadzić łatwy instrument, który ma umożliwić uznanie za spełnione dochowanie należytej staranności w kontaktach biznesowych.

Więcej informacji niezbędnych w Twojej pracy, znajdziesz w magazynie „Doradca VAT”.

   Zobacz więcej »   
 
 

Poznaj najnowsze ważne orzeczenia TSUE i NSA oraz ich praktyczne skutki »

 
 
 

Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS

Już jest najnowsze wydanie publikacji „Aktualności Księgowe”! Przeczytaj koniecznie:

 • Rozliczamy wyjazd integracyjno-szkoleniowy pracowników
 • Nieuregulowane należności z tytułu składek ZUS nie zwiększają przychodu
 • Jakie skutki w PIT mają koszty podróży służbowych członków zarządu
 • Przykład rozliczenia kosztów podróży pracownika
 • Zastosowanie nowej ulgi podatkowej Innovation Box w praktyce
 • Prosta spółka akcyjna – jakie są wady i zalety
 • Nowy formularz VAT-13 od 1 czerwca 2019 r.
 • Sprawdź, czy nota ma wpływ na podstawę opodatkowania VAT
 • Dodatkowy biznes – czy podatnik nie straci preferencji składkowych

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE ARTYKUŁY BEZPŁATNIE!

Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS

Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS Najnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUSNajnowsze zmiany w podatkach, rachunkowości, ZUS

 
 
 

Baner

 
 

CZY MASZ JUŻ SWÓJ MAGAZYN "RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI DLA PRAKTYKÓW"?

Wszystko, co niezbędne do prowadzenia księgowości w firmie znajdziesz w jednym miejscu

Miesięcznik „Rachunkowość i Podatki dla Praktyków” to odpowiedź na potrzeby specjalistów takich jak Ty. Znajdziesz w nim:

 • konkretne omówienia problemów z zakresu rachunkowości, podatków, rozliczeń oraz ZUS i płac,
 • wzory pism, umów, skarg i wniosków, bez których ciężko prawidłowo wykonywać swoje obowiązki,
 • porady ekspertów, omawiających rzeczywiste problemy, z którymi spotykasz się na co dzień.

Skorzystaj z wiedzy specjalistów »

   Zobacz więcej »   
 
 

Zapraszamy na szkolenia

Baner

Zapraszamy na szkolenie: Ordynacja podatkowa – zmiany, kierunki, założenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w Ordynacji podatkowej, które weszły w życie w 2019 r. oraz kierunków i założeń projektu nowej Ordynacji Podatkowej. Nowa Ordynacja podatkowa ma realizować zasadę „3xP” - Przejrzystość, prostota i przyjazne podatki. Projekt ten ma zatem stanowić uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań prawnych, ich uproszczenie, ale wprowadzenie również ułatwienia dla przedsiębiorców.

Podczas spotkania doradcy Kancelarii Ożóg Tomczykowski omówią najważniejsze z proponowanych zmian.

Szkolenie odbędzie się 30 maja 2019 r. w Warszawie

Zapraszamy na szkolenie: Podatek u źródła – problemy praktyczne oraz najnowsze zmiany w przepisach

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką tzw. podatku u źródła.

Szkolenie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w Warszawie

   Zobacz więcej »   
 
 
 

UWAGA! BEZPŁATNE EBOOKI DO POBRANIA NA DZIŚ

 
 
 

JESZCZE WIĘCEJ WAŻNYCH INFORMACJI!

Jeśli do Twoich codziennych zadań należy rozliczanie podatkowe przedsiębiorców - koniecznie wejdź na stonę www.oficynafk.pl

Znajdziesz tam wszystko, co o rozliczaniu podatków powinien wiedzieć współczesny księgowy.

 
 
 

Polecane dla Ciebie

Okładka Okładka
Sprawdź » Sprawdź »

 
 

Dołącz do grona 41 237 osób, które zaczęło czerpać przyjemność z czasu wolnego po pracy!

 • Masz dość napiętej atmosfery w swoim życiu?Czas wolny
 • Chcesz skończyć z przenoszeniem problemów z pracy do domu?
 • Marzysz o 2 godzinach dziennie dla siebie lub rodziny?

Skorzystaj z 5 prostych sposobów, które pozwolą Ci znaleźć balans życiowy pomiędzy pracą a domem.

Odbierz pierwszy, bezpłatny numer poradnika „Jak uprościć i ulepszyć swoje życie” i pozbądź się stresu »

   Zobacz więcej »   
 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
Doradca Podatki i Rachunkowość

Wiarygodna
firma

Doradca Podatki i Rachunkowość

Atest
antyspamowy

Doradca Podatki i Rachunkowość

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »