Transport NEWS

Zapis w protokole niemieckiej kontroli drogowej...

Zobacz na stronie WWW »

Transport NEWS

17 września 2019 r.

 

Od września nowe, mniej korzystne, zasady kontroli ITD »

 

Szanowny Czytelniku

Zapis w protokole niemieckiej kontroli drogowej brzmiał: „Tagliche Arbeitzeit von max. 10 Std. uberschritten par. 22+23 ArbZG”. W tym dniu kierowca zaliczył 8:40 „Jazdy” i 1:23 „Innej pracy”. Przerwy i odpoczynki były prawidłowe. Jaki więc przepis obowiązujący w Unii Europejskiej zastosował niemiecki kontroler naliczając mandat? Jeżeli jest to przepis wewnętrzny państwa unijnego, to gdzie można znaleźć jego treść opublikowaną w języku polskim? Jeśli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj do poradnika „Zarządzający Transportem”. Nie zwlekaj, pobierz pierwszy numer za darmo! W nadchodzącym numerze znajdziesz również takie porady, jak:

Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu podziału na kontrole wstępne i szczegółowe. Jeżeli wyniki tej pierwszej będą niezadowalające wówczas pojazd zostanie skierowany na kontrolę szczegółową w mobilnej stacji kontroli. Sprawdź o czym należy pamiętać. 

Od 7 września br. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Za nieterminowe wydanie świadectwa pracy pracodawcy grozi grzywna w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Jakie są opłaty za wjazd do stref Euro6 samochodem dostawczym o dmc do 3,5 tony w krajach UE? Wiem, że w Niemczech trzeba nakleić odpowiednią naklejkę, natomiast w jakich krajach istnieje jeszcze taki wymóg, czy w Anglii? Słyszałem, że mandat może wynieść około 5000 zł, ale można się od tego odwołać on-line, jeśli auto spełnia wymogi Euro6. Jak takiemu mandatowi zapobiec i gdzie należy uiścić opłatę? Proszę również o informacje dotyczące ogólnych opłat za mosty, płatne odcinki dróg, które są ściągane z kont on-line, np. w Norwegii?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Któryś z tematów Cię zainteresował? Przetestuj bezpłatny numer i przeczytaj więcej >>

Zapraszam do lektury porady o możliwości potrącenia szkody z diety kierowcy.

Mariusz Jendra
redaktor prowadzący „Zarządzający Transportem”

PS Zapraszamy na szkolenie - Przewóz towarów niebezpiecznych - 21 października br. w Katowicach.

 

Aż 78% firm transportowych nieświadomie naraża się na kary

  • Brakuje Ci miejsca, w którym znajdziesz praktyczne informacje dotyczące czasu pracy?
  • Coraz częściej zastanawiasz się, czy prawidłowo naliczasz wynagrodzenia?
  • Prowadzenie dokumentacji dla instytucji kontrolnych sprawia Ci problem?

NA któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco? Istnieje ryzyko, że także Twoja firma podczas kontroli dostanie karę. Możesz tego uniknąć.

„Zarządzający transportem” to publikacja, która rozwieje Twoje wątpliwości i da Ci argumenty, jak bronić się podczas kontroli!

Przetestuj darmowy numer »

Czytaj więcej »

 
 

Sprawdź, czy osoba zarządzająca transportem może być kierowcą »

 
 

TransportNews

 

Potrącenie szkody z diety kierowcy wymaga jego pisemnej zgody


W sytuacji gdy przewoźnik poniesie szkodę z winy kierowcy, to nie może samodzielnie potrącić należności z diet kierowcy. Musi na to uzyskać jego pisemną zgodę. Tak orzekł krakowski sąd.

Przewoźnik postanowił, że nie wypłaci kierowcy części diet, ponieważ poniósł przez niego straty. Twierdził, że kierowca nie trzymał się wytyczonych mu tras i w związku z tym przejeżdżał dużo więcej kilometrów niż powinien, uszkodził też radio CB i radio samochodowe zamontowane w pojeździe. W dodatku na skutek niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym mu pojazdem uszkodził 6 opon samochodowych, wskutek czego opony te nie nadawały się do dalszego użycia i musiały być wymienione. Według przewoźnika suma jego strat wyniosła ponad 12 tys. złotych. 4.580,19 zł przewoźnik potrącił z diet, o resztę złożył pozew w sądzie cywilnym

Inspektor pracy, który przeprowadził u przewoźnika kontrolę, nie przyznał mu racji i wydał decyzję nakazującą wypłacenie kierowcy należnych diet z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju. Powołał się na art. 91 Kodeksu pracy, który mówi, że potrącanie z wynagrodzenia należności nieprzewidzianych w art. 87 kp jest możliwe tylko za zgodą pracownika. Taką należnością jest kwota stanowiąca pokrycie szkód, jakie przewoźnik miał ponieść w wyniku działań kierowcy. Przewoźnik odwołał się od tej decyzji do sądu, jednak sąd przyznał rację PIP.

Sąd stwierdził, że bez zgody pracownika mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę (jak stanowi art. 91 kp):

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108;

5) kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Sąd dodał, że taką zgodą nie jest pisemne oświadczenie kierowcy, iż wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, a także z diet należności, których nie musiał ponieść w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, oraz należności za zużyte ponad normę paliwo i rozmowy telefoniczne ponad limit wynoszący 180 zł netto miesięcznie. Jest to bowiem zgoda o charakterze blankietowym, zawarta w oświadczeniu o zapoznaniu się pracownika m.in. z regulaminem pracy i wynagrodzenia. Nie dotyczy konkretnej istniejącej wierzytelności, a jedynie ewentualnych niedoborów, mogących powstać w przyszłości. Pracownik, który wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia za pracę, powinien mieć świadomość wielkości długu oraz przesłanek odpowiedzialności, co w tej sprawie nie zostało spełnione.

Na podstawie:

wyroku WSA w Krakowie z 18 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 520/17.

Adam Hrycak
specjalista z zakresu transportu drogowego

Czytaj więcej »

 
 

ODBIERZ PREZENT: Najnowsze, kompletne TARYFIKATORY ITD 2018 na płycie CD

W 2019 r. wchodzą w życie kolejne duże zmiany prawne dla firm transportowych, a ostatnie rewolucyjne zmiany obowiązujące od 3 IX nadal budzą pytania praktyków.

  • Jak prawidłowo liczyć czas pracy kierowcy w porze nocnej według nowych zasad?
  • Jakie nowe wymogi obowiązują firmy wykonujące przewozy na potrzeby własne?
  • Jak zatrudniać kierowców i prowadzić dokumentację kadrową po 1 stycznia 2019 r.?
  • Na co szczególnie będą zwracać uwagę inspektorzy ITD i PIP w 2019 r.?

Transport-expert.pl rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości!

Dowiedz się więcej >>

 
 

Zapraszamy na szkolenia transportowe

Zapraszamy na szkolenia transportowe

Transport odpadów komunalnych

Transport w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych

 
 

FabrykaWiedzy poleca

Okładka Transport
Sprawdź » Sprawdź »

 
 

Jeszcze więcej porad dotyczących tematyki transportu

 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
TransportNews

Wiarygodna
firma

TransportNews

Atest
antyspamowy

TransportNews

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »