Przegląd prawa pracy

Uwaga! Sprostowanie świadectwa – nowe, dłuższe terminy dla pracownika

Zobacz na stronie WWW »

Przegląd prawa pracy

11 października 2019 r.

 

RWD

JAK WPROWADZIĆ PPK W FIRMIE?
3 kroki pracodawcy

RWD

RWD

 

Szanowny Czytelniku

Szanowny CzytelnikuObecnie pracodawca – jeśli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej – ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. A w formularzu świadectwa pracy nie może już wpisywać imion rodziców pracownika, ale za to – zamiast numeru REGON-PKD – może podać swój numer NIP.

Formułując treść pouczenia do świadectwa pracy, musi natomiast pamiętać, że dotychczasowe 7-dniowe terminy są teraz 14-dniowe. Chodzi o terminy na wystąpienie przez pracownika z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a także na wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Poza tym pracodawca został zwolniony z obowiązku wskazywania pracownikowi w tym pouczeniu sądu pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa. Pojawiło się też kilka zmian porządkowych i dostosowujących w informacji określającej sposób wypełnienia świadectwa pracy.

O jakich jeszcze zmianach w świadectwie pracy musimy pamiętać?

Przeczytasz o tym w najnowszym numerze "Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach".

Zachęcam do POBRANIA ZA DARMO numeru "Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach". Przeczytasz w nim m.in.:

Przeczytaj wszystkie artykuły w bezpłatnym numerze »

Zapraszam do lektury!

Podpis

Anna Makarczuk
redaktor prowadząca "Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach"

PS
Chciałabym zaprosić Państwa na kolejną już edycję ważnej konferencji kadrowej:

XXI OGÓLNOPOLSKIE FORUM KADRY I PŁACE, HR
12 i 13 listopada, Warszawa

Hasło tej edycji to: Praktyka stosowania zmian 2019/2020

Sprawdź szczegóły i program konferencji

 

Poznaj autentyczne przypadki i ważne interpretacje przepisów

Poznaj autentyczne przypadki i ważne interpretacje przepisów

Czasopismo „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach” to pomoc podręczna, która doskonale uzupełnia specjalistyczną wiedzę kadrową, ułatwia i przyspiesza pracę, pozwala na należyte wykonywanie zadań kadrowych, ponieważ:

 • w przejrzysty sposób przekazujemy aktualne informacje dotyczące przepisów, wykładni oraz interpretacji zagadnień związanych z tematyką kadrową;
 • tłumaczymy krok po kroku zawiłości prawne zmian legislacyjnych;
 • na bieżąco i w sposób zrozumiały wyjaśniamy „kruczki prawne”;
 • udzielamy odpowiedzi na bieżące pytania nurtujące kadrowców, pracodawców;
 • odpowiedzi na poszczególne pytania czytelników są rzetelne, klarowne i często poparte przykładami oraz opinią SN w danej sprawie;
 • autorzy publikacji w sposób profesjonalny objaśniają dane zagadnienie, podając dokładne podstawy pracy oraz orzecznictwo, pomagają także zinterpretować przepisy prawa pracy, które budzą wątpliwości, a przytaczane przykłady pozwalają je lepiej zrozumieć.

Oprócz tego – dodatkowo:

 • dajemy mailowe wsparcie eksperta prawa pracy.
 • zamieszczamy informacje o najważniejszych artykułach planowanych w kolejnych numerach.

Przetestuj bezpłatny numer »

Czytaj więcej »

 
 

Kiedy pracodawca musi wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy?

Nowe (sprostowane) świadectwo pracy pracodawca musi wydać:

 • w razie uwzględnienia wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy – wtedy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku;

 • w przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy – pracodawca musi wydać wtedy nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu;

 • w razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy – wtedy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie;

 • w razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę – pracodawca wydaje wtedy pracownikowi nowe świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie; nowe świadectwo pracy musi zawierać informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

W przypadkach, w których pracodawca ma obowiązek wydać nowe świadectwo pracy, musi także, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

Uwaga! Sprostowanie świadectwa – nowe, dłuższe terminy dla pracownika

Nowelizacja przepisów kodeksowych od 7 września br. wydłużyła z 7 do 14 dni terminy na:

 1. wystąpienie pracownika do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,
 2. skierowanie przez pracownika żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy (art. 97 § 2[1] kp).

Więcej odpowiedzi na pytania pracodawców znajdziesz w najnowszym numerze "Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach":

 • Od 7 września pracownik ma większe możliwości dochodzenia odszkodowania za mobbing do odszkodowania za mobbing nie jest już konieczne rozwiązanie umowy z tego powodu!
 • Czy do celów kadrowych musi być formalnie ślad po tym, że pracownik jest w podróży służbowej?
 • Jak poprawnie i gdzie ustalić rozkład czasu pracy obowiązujący pracowników?
 • Czy możemy wdrożyć zadaniowy czas pracy dla wszystkich zatrudnionych?
 • Wcześniejsze wyjścia z pracy na zajęcia w ramach studiów – czy pracownik może je odpracować jako wyjścia prywatne?
 • Wniosek pracownika o różne godziny pracy w ciągu tygodnia – czy możemy wprowadzić system równoważny tylko dla jednego pracownika?
 • Czy trzeba pisemnie potwierdzać warunki pracy w małej (do 20 pracowników) firmie?
 • Jak zawrzeć umowę o nauce zawodu z absolwentem szkoły podstawowej?

POBIERZ BEZPŁATNIE numer »

Czytaj więcej »

 
 
 

Zapisz się teraz i zapłać 500 zł mniej - niższa cena tylko do 18 października

Zapisz się teraz i zapłać 500 zł mniej - niższa cena tylko do 18 października

 
 

Najważniejsze orzecznictwo sądowe w jednym miejscu

Najważniejsze orzecznictwo sądowe w jednym miejscu

Najważniejsze wyroki sądów i komentarze ekspertów pomogą Ci uniknąć kosztownych błędów i podpowiedzą, co zrobić w danej sytuacji.

W "Prawie pracy w orzecznictwie" poruszamy najważniejsze tematy z zakresu prawa pracy, orzecznictwo SN, Sądów Okręgowych i Apelacyjnych, TK, NSA, WSA oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odfiltrowaliśmy tylko najważniejsze informacje »

Czytaj więcej »

 
 

Zapraszamy na szkolenia

Zapraszamy na szkolenia

Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.

Zmiany w PIT 2019/20 - niższa stawka z 18% na 17%, zerowy dla młodych i inne

Czas pracy: 80 przypadków z praktyki - pułapki, dobre rozwiązania, wyroki

Czytaj więcej »

 
 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
RWD

Wiarygodna
firma

RWD

Atest
antyspamowy

RWD

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »