Wspólnik spółki cywilnej występujący w przetargu samodzielnie może posłużyć się referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia udzielonymi spółce cywilnej Zobacz na stronie WWW.
Przetargi NEWS
   17 czerwca 2019 r.   

Drogi Czytelniku!

Wspólnik realizując zamówienie w formie spółki nabywa doświadczenie, na które może powołać się w innych postępowaniach. Jest ono jednakże ograniczone do czynności, które faktycznie wykonywał. Referencje są rodzajem dokumentów, które wykonawcy składają na potwierdzenie, że roboty budowlane, usługi lub dostawy zostały wykonane należycie. Oznacza to, że wspólnik spółki cywilnej w zakresie w jakim uczestniczył w wykonywaniu zamówienia przez spółkę, którego należyte wykonanie zostało w taki sposób potwierdzone, może posłużyć się referencjami wystawionymi dla spółki.

Odpowiedzi na pytania zamawiających znajdziesz w "Vademecum zamówień publicznych". W najnowszym numerze przeczytasz o:

Klaudyna Saja-Żwirkowska

Redaktor naczelna "Vademecum Zamówień Publicznych"

W jaki sposób można korzystać z referencji innej firmy?

PYTANIE     Prowadzę wraz ze wspólnikiem spółkę cywilną, która startuje od kilka lat w przetargach. Dzięki temu spółka cywilna posiada bogate referencje. Pytanie dotyczy możliwości korzystania w tych referencji w momencie kiedy każdy ze wspólników chciałby podejść do przetargu w ramach nie spółki a swojej indywidualnej działalności. Nasza umowa spółki cywilnej jest umową, w której podział praw i obowiązków jest podzielony po równo, czyli po 50%. Czy w przypadku referencji, ich podział również dzielimy na 50% czy referencje są niepodzielne i może je wykorzystać w przetargu każdy ze wspólników w swojej indywidualnej firmie? Bardzo proszę o odpowiedź

ODPOWIEDŹ    Wspólnik spółki cywilnej występujący w przetargu samodzielnie może posłużyć się referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia udzielonymi spółce cywilnej, w zakresie w jakim to zamówienie wykonywał.

Ustawa Pzp dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 1 ustawy Pzp). Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy właśnie traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Inną forma wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia jest konsorcjum. Dlatego też zasady zdobywania i wykazywania doświadczenia będą tożsame dla spółki cywilnej i konsorcjum.

Orzecznictwo

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 26 maja 2017 r., udostępniane doświadczenie powinno mieć charakter realny, a nie formalny. Od niego zależy bowiem możliwość prawidłowego wykonania zamówienia przez podmiot, który w tym celu wykorzysta te zasoby. Wykonawca udostepniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. C-131/14 Esaprojekt). Tym bardziej zatem udostępnieniu może podlegać jedynie doświadczenie nabyte w związku z konkretną i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum (sygn. akt KIO 905/17, KIO 925/17, KIO 933/17)

Wszystkie wskazówki eksperta znajdziesz w najnowszym numerze "Vademecum zamówień publicznych"

Vademecum zamówień publicznych

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – najważniejsze zasady jej przygotowania Pozacenowe kryteria oceny ofert
Zamów >> Dowiedz się więcej >>

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Jako strona kontraktu zamówieniowego dobrze wiesz, jak często – podczas realizacji prac – zdarza się potrzeba jego zmiany i jak trudno jej czasem dokonać na Zamówieniach Publicznych w pytaniach i odpowiedziachbazie obowiązujących przepisów. Dodatkowo część umów zapewne podpisałeś dawno temu, może nawet w 2016 roku – jeszcze przed wejściem w życie ostatniej dużej nowelizacji ustawy Pzp. To komplikuje reguły wprowadzania w nich zmian.

Dlatego w „Zamówieniach Publicznych w pytaniach i odpowiedziach” piszemy o tym, jak oceniać okoliczności modyfikacji umów. Czytając nasze czasopismo, dowiesz się m.in., czy planowana zmiana ma charakter istotny czy nie i jak zmodyfikować kontrakt zawarty na podstawie „starych” przepisów.

Dowiedz się więcej >>

 

Czytelnicy o nas

To jedyny newsletter tylko dla wykonawców, który znam. Największym atutem są informacje prawników o Pzp. Zapraszają mnie na szkolenia i wysyłają darmowe materiały poglądowe. Dbają o to, żeby nie umknęły mi praktyczne informacje i cenne porady o Prawie zamówień publicznych. Szkoda, że ukazuje się tylko raz w tygodniu!

Monika Czerwińska, specjalista ds. zamówień publicznych

Merytoryczna wiedza wprost na Twoją skrzynkę pocztową »

Przetargi NEWS
Dowiedz się, jaki wypełnić dokumentacje przetargową! »
Przetargi NEWS

Zarządzaj swoim kontem:

Przetargi NEWS Przetargi NEWS Przetargi NEWS Przetargi NEWS
Moje dane Mała przerwa Moje elettery Moje
zainteresowania

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 

Przetargi NEWSWiarygodna
firma
Przetargi NEWSAtest antyspamowy
Przetargi NEWSOchrona
Twoich danych

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »