Zarówno zamówienie w ramach realizacji projektu unijnego, jak i zamówienie finansowane z dotacji posiadają status zamówień, które są planowane Zobacz na stronie WWW.
Przetargi NEWS
   14 stycznia 2019 r.   

Drogi Czytelniku!

W przypadku projektów unijnych zgodnie z rekomendacją dostępną na stronie UZP dotyczącą szacowania wartości zamówienia w projektach unijnych należy przyjąć, iż perspektywa czasu, tj. tożsamość czasowa, będzie dotyczyć nie tylko danego roku budżetowego, ale całego projektu, którego celem jest osiągnięcie danego rezultatu ogółem, a nie wyłącznie zrealizowanie danych dostaw w okresach rocznych.

Klaudyna Saja-Żwirkowska

Redaktor naczelna "Vademecum Zamówień Publicznych"

Zamawiający powinien oszacować wartości zamówienia łącznie, bez względu na źródła finansowania

Pytanie: W 2018 roku zaplanowano zakup sprzętu RTV i AGD jako wyposażenie jednej z placówek należących do zamawiającego. Zakup będzie finansowany ze środków UE. Wartość dostawy nie przekracza 20.000 zł netto. Przeprowadzenie postępowania zaplanowano na drugą połowę listopada 2018 roku. Jednak na początku listopada otrzymaliśmy dotację od wojewody, którą chcemy przeznaczyć na zakup m.in. sprzętu RTV i AGD, którego nie planowano. Czy w związku z powyższym powinnam oszacować łącznie wartość tych zamówień, gdyż występuje tożsamość czasowa, przedmiotowa oraz podmiotowa? A może nie powinnam łączyć tych zamówień, gdyż zakupy z dotacji wojewody nie były planowane? Natomiast na drugi kwartał 2019 roku przewidziano również zakup sprzętu RTV i AGD do drugiej placówki zamawiającego, który jest finansowany ze środków UE z tego samego projektu. Czy w związku z tym powinnam oszacować łącznie wartość zamówień udzielanych z jednego projektu, pomimo że będą one realizowane w różnych latach budżetowych?

Odpowiedź: Zamawiający, planując udzielnie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu RTV i AGD realizowanego w ramach projektu unijnego oraz w ramach dotacji wojewody, zobowiązany jest oszacować łącznie wartość zamówienia w zakresie projektu unijnego (zgodnie z założeniami na lata 2018/2019) oraz z uwzględnieniem zakresu planowanego w ramach realizacji dotacji wojewody.

Zamawiający dokonuje szacowania wartości zamówienia łącznie w zakresie przewidzianym do realizacji, bez względu na źródła finansowania przy zachowaniu tożsamości przedmiotowej.

W tym przypadku zarówno zamówienie w ramach realizacji projektu unijnego, jak i zamówienie finansowane z dotacji posiadają status zamówień, które są planowane. Zamówieniem nieplanowanym byłoby zamówienie realizowane w ramach dotacji w przypadku, gdyby zamawiający uzyskał dotacje po wszczęciu procedury zamówienia realizowanego w ramach projektu lub po zakończeniu tej procedury. Fizycznie w aktualnym stanie zarówno zamówienie z projektu oraz z dotacji powinny zostać udzielone łącznie. W zakresie tożsamości przedmiotowej należy zauważyć, że jedna z okoliczności występująca przy analizie, czy ta tożsamość ma miejsce, dotyczy perspektywy czasu.

Wszystkie wskazówki eksperta znajdziesz w najnowszym numerze "Vademecum zamówień publicznych"

Vademecum Zamówień Publicznych

Już 16 stycznia zapraszamy na szkolenie!

Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach w 2018r.Zapraszamy na szkolenie

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 16 Stycznia 2019
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Poznaj wiecej szczegółów »

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

Informator zamówień publicznych 2019 Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
Zamów » Dowiedz się więcej »

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Podwykonawstwo to popularny sposób na to, by znaleźć potencjał niezbędny do realizacji publicznego kontraktu. Część firm – tylko dzięki podmiotom trzecim Zamówieniach Publicznych w Pytaniach i Odpowiedziachudostępniającym im swoje zasoby a następnie realizującym po części umowę – jest w stanie wygrać przetarg.

Jeśli masz wątpliwości:

  • jakie działania powinien podjąć zamawiający, w sytuacji, gdy wykonawca zmienia podwykonawców na etapie realizacji umowy,
  • jak powinna być oceniona oferta, w której wykonawca wskazuje 99% podwykonawstwa danego zamówienia oraz
  • czy wolno powołać się na uprawnienia innego podmiotu niezbędne do realizacji umowy,

przeczytasz w „Zamówieniach Publicznych w Pytaniach i Odpowiedziach” »

Czytelnicy o nas

To jedyny newsletter tylko dla wykonawców, który znam. Największym atutem są informacje prawników o Pzp. Zapraszają mnie na szkolenia i wysyłają darmowe materiały poglądowe. Dbają o to, żeby nie umknęły mi praktyczne informacje i cenne porady o Prawie zamówień publicznych. Szkoda, że ukazuje się tylko raz w tygodniu!

Monika Czerwińska, specjalista ds. zamówień publicznych

Merytoryczna wiedza wprost na Twoją skrzynkę pocztową »

Przetargi NEWS
Dowiedz się, jaki wypełnić dokumentacje przetargową! »
Przetargi NEWS

Zarządzaj swoim kontem:

Przetargi NEWS Przetargi NEWS Przetargi NEWS Przetargi NEWS
Moje dane Mała przerwa Moje elettery Moje
zainteresowania

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 

Przetargi NEWSWiarygodna
firma
Przetargi NEWSAtest antyspamowy
Przetargi NEWSOchrona
Twoich danych

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »